Dây đồng hồ da bò
REF

WATCH

Màu sắc

Màu nâu, màu đen

Width

140

Height

100

450.000 
Dây đồng hồ da cá sấu
Loại Da

Da cá Sấu

Màu Da

Màu nâu đen

Loại dây

Dành cho Nam