Túi chéo Nam
Tên gọi

Túi Chéo Bao Tử

Chất liệu

Da bò 100%

780.000 
900.000