Túi xách nữ
Tên gọi

TÚI XÁCH NỮ

Chất liệu

Da Bò 100%

Độ rộng

140

Chiều cao

100

750.000 
800.000